Starters

Aanzwengelen

Zo’n 125 jaren geleden zwengelde men de automotor nog aan met een hendel. Gelukkig is dat nu niet meer nodig.

Krukas laten draaien

De starter is een elektromotor die wordt aangedreven door stroom van de batterij. Bij het omdraaien van de contactsleutel, brengt hij een klein tandwiel in werking dat verbonden is met de starterskrans in de motor, een groot tandwiel dat verbonden is met de krukas. Al draaiend zal de krukas de motor op gang brengen. Eenmaal gestart, is de startmotor overbodig geworden en zal het kleine tandwiel automatisch ontkoppelen.